Insterm Josef Kühnel

257 53 Vojkov 7 ( u Sedlčan), mobil: 722 921 018, kancelář: 725 781 362, e-mail: insterm@benesov.com


Insterm Josef Kühnel
Novinky

  
  Všechny naše kotle mohou být vybaveny hořákem s otočnou retortou, s tímto hořákem je spalování mnohem dokonalejší, úspora paliva je oproti pevné retortě  až 20%.

  Vynaložená investice do hořáku s otočnou retortou se vrátí v uspořeném palivu za jednu topnou sezónu.

  Další výhoda tohoto hořáku je v jeho univerzálnosti, můžete v něm spalovat ořech2, peletky dřevěné i rostlinné, oves a kombinaci těchto paliv.


  Hořáky s pevnou retortou jsou určeny pouze pro spalování kvalitního uhlí ořech 2 bez prachu a vyžadují přesné nastavení podávání paliva.   

 

  Uhelné kotle Varimatik

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva. 

 

 

 

Kontakt

Insterm - Josef Kühnel
257 53 Vojkov 7 ( u Sedlčan)
mobil: 722 921 018
kancelář: 725 781 362
e-mail: insterm@benesov.com

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies